ALTRES SERVEIS

 

Recollida i lliurament a domicili

Podem organitzar la recollida i lliurament del teu equip per a realitzar la reparació. Intentem que el procés de reparació et resulti el més còmode possible.
(Amb cost addicional, si no es disposa de AppleCare)

Servei urgent

El temps de resposta en la resolució d’una incidència sempre és molt important, però hi ha ocasions en les quals esperar no és una opció. Amb aquest servei reduirem el temps de resolució al mínim.
(Amb cost addicional i subjecte a disponibilitat)

Podem sol·licitar el 2n any garantia Apple

Si el teu equip ha passat el primer any de garantia, i presenta una fallada de maquinari. Podem tramitar la sol·licitud de 2n any de garantia, sense cost.

Reparaciones a Domicilio

En algunos casos, dependiendo del tipo de avería, es posible realizar la reparación directamente en tu domicilio. Pensamos que es importante ofrecer la posibilidad de que el proceso de reparación sea lo menos molesto para ti.
(Con coste adicional, si no se dispone de AppleCare)

Suport remot

Disposem d’un servei que ens permet resoldre incidències directament des de les nostres instal·lacions sense necessitat de desplaçar-nos al domicili del client. Això ens aporta un valor afegit en reduir dràsticament el temps de resposta.
(Clients amb Paks d’hores o contractes de suport)

Equipo de Sustitución

Sabemos que prescindir de tu equipo te causa molestias, por eso disponemos de equipos de sustitución para que pueda seguir trabajando.
(Con coste adicional y sujeto a disponibilidad)